Vi gillar att samverka med andra, här är några av dem:

Kompus Kompetensträning AB (www.kompus.se) som bland annat utvecklat konceptet med kompetensträning tillsammans med Niklas. I 20 års tid har de arbetat med utbildningar inom mental träning och personlig utveckling, dels genom lägerverksamhet för ungdomar med syfte att stärka deras skol-/livskompetens, dels genom internationella certifieringar för privatpersoner och näringsliv.

Personligt Mästerskap (www.personligtmasterskap.se) vill skapa friska företag, organisationer med en hållbar vinst som samtidigt ger mätbar arbetsglädje och effektivitet.

Varma Sverige AB (www.varmasverige.se) vill vara med och skapa ett varmare samhälle, bland annat genom att kombinera kärleken till mat med kärleken till människor. I Skillebyholm driver de restaurang och café under namnet Varma Kök Skillebyholm, men de har även utbildningar och konsultverksamhet med syfte att öka kunskapen, intresset och medvetenheten för kombinationen mat och människor.

Stäng
© Copyright 2018 Carlbom & Davers
Stäng