Niklas har en bred kunskap – både teoretisk och praktisk – som coach och beteendevetare. När vi jobbar tillsammans är han den som har alla fakta, som läst massor av olika sorters litteratur. En riktig kunskapsförmedlare, helt enkelt. Han brinner för Brain Management – hur kan vi träna våra knoppar så att de håller längre?

Maries bakgrund är ekonomi, juridik och ledarskap. Med ett stort intresse för struktur och ordning – men också vad det är som gör att vi lär oss och utvecklas. De senaste åren har ritandet som system mer och mer tagit över – hur kan vi använda bilder för att komma ihåg – men också för att förmedla ett budskap?

Vår kombination tycker vi är bra. När vi föreläser tillsammans kan vi komplettera varandra på ett bra sätt – Niklas med coachande och faktakunnandet, Marie med struktur och bilder.

Stäng
© Copyright 2018 Carlbom & Davers
Stäng