Vi gillar att göra saker tillsammans med andra. Kanske du med? Här är några av de sakerna vi gör – eller har gjort. Är du intresserad av att också göra någon av dem, eller om du skulle vilja att vi anpassar ett projekt efter dina behov, hör av dig till oss.

Personligt Mästerskap

Organisationer består av människor och organisationer utvecklas när människor utvecklas. Personligt Mästerskap® utvecklar den individuella och kollektiva förståelsen, vilket skapar ansvarstagande. Personligt Mästerskap® utgår från ett systemtänkande och bygger bättre balans mellan kultur & struktur.

Personligt Mästerskap® är en utbildning med ett systematiskt strukturerat utvecklingsprogram som sträcker sig över 12 veckor för både ledare och medarbetare. Du blir bättre på att leda dig själv, vilket är förutsättningen för att kunna samarbeta och leda andra. Utbildningen vänder sig till företag och organisationer både på ledar- och medarbetarnivå, kort sagt för alla som vill jobba med sin egen och teamets utveckling.

Kontakta oss för mer information – eller läs mer på Personligt Mästerskaps hemsida, www.personligtmasterskap.se

Coachning – Individuell coachning och Team coachning

Vi har mångårig erfarenhet av att coacha både individer och team. Tillsammans med den eller dem som ska coachas lägger vi upp en färdplan – hur många tillfällen och vad som ska uppnås. Kontakta oss om du vill boka tid för coachning.

Verksamhetsutveckling och styrning

När en verksamhet startar finns en tanke med vad som ska göras och en affärsplan som hjälper en att nå ändamålet. Efter en tid kanske organisationen växer, omvärlden förändras och det som från början var en bra idé funkar bara till viss del. I en organisation där det arbetar fler än 5 personer behövs ofta skriftlig dokumentation som beskriver vad, varför, hur, när och av vem något ska göras. Vi hjälper verksamheter som vill ta nästa utvecklingssteg att se över företagets mål, struktur och organisation och skapar de dokument som behövs, både i text och i bild.

Bland annat har vi byggt ett kvalitetsledningssystem för en LSS-verksamhet.

Kontakta oss om det här är intressant för din verksamhet.

Utbildning, föreläsningar och workshops

Vi genomför utbildning, föreläsningar och workshops i olika ämnen, till exempel tanketräning, snabbläsning, planering och sketchnoting. Kontakta oss om du vill att vi sätter ihop en utbildning efter just dina behov.

Sketchnoting

Vår förmåga att minnas ökar om vi kopplar orden till bilder. När vi arbetar med sketchnoting lyssnar vi efter nyckelord och ritar och skriver det som vi uppfattar är det viktiga i det som sägs och görs. För att komma ihåg bättre det vi hör använder vi olika stilar/färger och bilder. Vill du att vi ska komma och göra våra bilder under ett av dina evenemang, kontakta oss gärna. Exempel på bilder vi ritat hittar du här.

Stäng
© Copyright 2018 Carlbom & Davers
Stäng